Games News

เสร็จแล้ว! ขยาย 4 เลน ทล.404 สาย ตรัง-อ.ละงู หนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

0 0
Read Time:1 Minute, 20 Second

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง-อ.ละงู ตอน บ.นา-บ.สามแยก ระหว่าง กม.21+869 ถึง กม.43+000 พื้นที่ จ.ตรัง ระยะทาง 21.13 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 1,054.947 ล้านบาท แล้วเสร็จ และประชาชนสัญจรเรียบร้อย

โดยทำการก่อสร้างจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบถมดิน และติดตั้งระบบระบายน้ำ ก่อสร้างจุดกลับรถระดับเดียวกับถนน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

ทางหลวงหมายเลข 404 เป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง อ.ย่านตาขาว-อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู ประชาชนนิยมเลือกใช้เส้นทางนี้ เพื่อเดินทางระหว่าง จ.ตรัง และ จ.สตูล เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งทางหลวงสายดังกล่าวนี้ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการแล้วเสร็จ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยว การค้าขาย การลงทุน เป็นต้น รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทย-อันดามัน ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author