Games News

เสี่ยงถูกเพิกถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิง STARK พิษบริษัทฯไม่ส่งงบ

0 0
Read Time:2 Minute, 3 Second

เมื่อ 24 มี.ค. 66 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK อาจถูกเพิกถอน

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของ STARK ได้ถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มี.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อันดับ1. 66 เป็นต้นมา เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ สั่งห้ามซื้อ หรือขายหุ้นสามัญของ STARK (ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากการที่บริษัทฯ ไม่นำส่งงบการเงินของบริษัทฯประจำรอบปีบัญชี 2565 ตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของแจ้งเตือนว่า หากหุ้นสามัญของ STARK ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงของใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวถูกสั่งห้ามซื้อ หรือ ขาย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป จะส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ก่อนหน้านี้เมื่อ 28 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา STARK ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯมีความจำเป็นต้องส่งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65 ล่าช้ากว่าที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยคาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 66

สหรัฐฯดอกเบี้ยสิ้นสุดทางขึ้น หนุนบาทแข็ง ดึง Fund Flow ไหลกลับหุ้นไทย

ดอกเบี้ยขึ้น-ราคาแพง มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถูก ตลท.แจ้งเตือน ประกอบด้วย STARK42C2303G, STARK41C2306A, STARK41C2305A, STARK19C2306A, STARK19C2305A, STARK19C2304A, STARK19C2303B, STARK13C2305, STARK13C2305A, STARK13C2304A, STARK11P2309A, STARK08C2303A, STARK06C2306A, STARK06C2305A, STARK01P2306A, STARK01C2306A, STARK01C2305A,STARK01C2304A

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Detivative Warrant (DW) คือ เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ออกโดยโบรกเกอร์ ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายในกระดานหุ้นได้ เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง และราคาของ DW จะวิ่งขึ้นลงตามราคาหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง จุดเด่นของ DW ก็คือ จะให้สิทธิในการซื้อ (Call DW) และสิทธิในการขาย (Put DW) ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกและสามารถเก็งกำไรในสินค้าอ้างอิงได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (สินค้าอ้างอิง เช่น หุ้นไทย, ดัชนีหุ้นไทย , ดัชนีหุ้นต่างประเทศ)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author