ถ้วย พรีเมียร์ ลีก 2020

Games News

มุมภาษี – ภาษีมูลค่าเพิ่มขายฟางข้าว

ปุจฉา : กรณีบริษัทฯ รับซื้อฟางข้าวจากชาวนา (ไม่ว่าจะเป็นมัดหรืออัดหรือใส่กระสอบ) แล้วนำมาขายต่อในลักษณะเป็นการมัดและอัดฟางก้อน กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือไม่ครับ

– จะเข้าลักษณะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไหมครับ

– ซึ่งไม่ยกเว้นเเวต…