ทดลองเล่นสล็อต spadegaming

Sports News

เตือนผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุม 30 พ.ค. ฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริง

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับทราบรายละเอียดความคืบหน้า และสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอให้ STARK ตอบข้อ…