วิเคราะห์บอล สวีเดน คั พ -bet22 slot

Games News

เอกชน แนะรัฐลดภาษีมูลค่าเพิ่มอัญมณีเครื่องประดับ แก้กฎหมายดึงแรงงานต่างชาติช่วยงาน

นายสมชายพรจินดารักษ์ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า(ประเทศไทย)เปิดเผยว่าอยากเสนอแนะให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมตลาดอัญมณีเครื่องประดับไทยให้เติบโตมากขึ้นด้วยการยกการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีเครื่องประดับให้เอกชนเป็นผู้จัดขึ้นเองเพราะมีความรู้และเข้าใจตลาดรวมทั้งค…