สล็อต789 pg -mvp88

Sports News

แนะใช้แอพ “นำทาง” เตือนหนาแน่นบริการขนส่งสาธารณะวันลอยกระทง

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จัดงานลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือทางน้ำ…