หวยไทยรัฐเดลินิวส์

Games News

เสี่ยงถูกเพิกถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิง STARK พิษบริษัทฯไม่ส่งงบ

เมื่อ 24 มี.ค. 66 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK อาจถูกเพิกถอน

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญของ STARK ได้ถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มี.คคำพูดจาก Posted on admin