app bet 1xgg bet скачать -อก 40 1 pg slot ทางเข้า

Games News

“นวราตรี 2566” เปิดวิธีบูชา-ช่องทางชมถ่ายทอดสดพิธีกรรม

นวราตรี (Navaratri) ถือเป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่ ที่ชาวฮินดูและเหล่าผู้ศรัทธาทั่วโลกจะจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระแม่ทุรคา” (ปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี) มหาเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุดเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ตามปฏิทินฮินดู ซึ่งจะตรงกับเดือนกันยายน-ตุลาคมของไ…