Sports News

Trường ĐH thu học phí hàng trăm tỷ, chuyển giao công nghệ chỉ… tiền triệu

0 0
Read Time:4 Minute, 30 Second

Qua báo cáo ba công khai của các trường đại học có thể thấy, trong doanh thu hàng trăm, thậm chí cả nghìn tỷ đồng của các thì phải đến 90-95% doanh thu từ học phí.

Nguồn thu đến từ các hạng mục khác, nhất là nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cực kỳ ít ỏi.

Có thể thấy rõ như tại Trường Đại học Hoa Sen, tổng thu năm 2022 hơn 918 tỷ đồng, trong đó từ học phí hơn 680 tỷ đồng, nguồn thu hợp pháp khác 237,7 tỷ đồng. Còn thutừ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chỉ 97 triệu đồng.

Tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), theo báo cáo ba công khai năm 2024, tổng doanh thu năm 2023 của trường gần 270 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ học phí chiếm gần 95% với gần 254,5 tỷ đồng, còn nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chỉ 170 triệu đồng. Còn lại từ ngân sách 460 triệu đồng và từ nguồn thu hợp pháp khác là 14,87 tỷ đồng.

Trường Đại học Duy Tân, ngôi trường thường xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng đại học thế giới có tổng thu năm 2023 là 635,87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong đó nguồn thu từ học phí chiếm đến 95% với 603,84 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác là hơn 30,5 tỷ đồng, còn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 1,5 tỷ đồng.From: web game casino

Tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trực thuộc Bộ Công thương, nguồn thu từ học phí là 336 tỷ đồng nhưng thu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở mức 1,3 tỷ đồng.

Tổng thu năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM)là 266,5 tỷ đồng. Trong đó, thu từ ngân sách 78,5 tỷ đồng, từ học phí 139 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác 38 tỷ đồng và từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 11 tỷ đồng.

Trường Đại học Công thương TPHCM có tổng thu năm 2021 là gần 560 tỷ đồng. Trong đó thu từ học phí là gần 531,7 tỷ đồng, từ nguồn thu khác hơn 22 tỷ đồng và từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 3,3 tỷ đồng.

Tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo báo cáo ba công khai năm học 2023-2024, tổng thucủa trườnghơn 433 tỷ đồng. Trong đó, thu từ học phí 321 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác 15,3 tỷ đồng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gần 35 tỷ đồng.

Báo cáo gần nhất của Trường Đại học Thương mại thể hiện, tổng nguồn thu trong năm của trường là hơn 550 tỷ đồng, trong đó thu từ học phí hơn 505 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác hơn 35 tỷ đồng, từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hơn 4,3 tỷ đồng.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, tổng thu năm 2022 là 843 tỷ đồng, học phí 740 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác 85 tỷ đồng, từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 4 tỷ đồng.

Ngay cả những ngôi trường thuộc nhóm các trường đại học nghìn tỷ thì doanh thu từ học phí chiếm áp đảo và tỷ lệ nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn khiêm tốn.From: web game casino

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2022, tổng thu là hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó từ ngân sách là 433,7 tỷ đồng, từ học phí hơn 850 tỷ đồng, thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 71,13 tỷ đồng.

Năm 2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng có tổng thu hơn 1.067 tỷ đồng. Trong đó, thu từ học phí lên đến hơn 963 tỷ đồng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức 56,5 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác gần 41,5 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2023 vượt trên 1.000 tỷ đồng chính thức đưa Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) .

Trong tổng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng của trường, thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 44,4 tỷ đồng. Còn lại, trường thu từ học phí hơn 672 tỷ đồng, từ ngân sách hơn 102 tỷ đồng và từ nguồn thu hợp pháp khác hơn 184 tỷ đồng.

Cơ sở đại học có nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao nhất có thể kể đến là Đại học Kinh tế TPHCM.

Năm 2022, trường có tổng thu hơn 1.443 tỷ đồng, trong đó thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lên đến 363,2 tỷ đồng, còn thu từ học phí gần 961 tỷ đồng, từ nguồn thu hợp pháp khác gần 113 tỷ đồng và từ ngân sách 6,4 tỷ đồng.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author